Customer References

We are pleased to see that our dealers in Jämtland are successful in bringing SpringSecure to the trailer users within companies and private individuals.

The following companies are always active to improve their work environment and they immediately saw that SpringSecure security mechanism is an important part of it. As they realize that our newly developed security product significantly increases the safety of their staff.


===================================================================

Jämtkraft AB  har 2 st dokumenterade arbetsplats tillbud med sina släpvagnar med kåpa. När det stod klart för dem att SpringSecure skulle ha avvärjt de allvarliga situationerna som deras personal utsatts för. 
Så tog de snabbt beslut om att utrusta alla sina kåpvagnar runtom
i Jämtland med vår säkerhetsspärr. ===========================================================================

När SCA Skog blev varse om att det finns en betydlig säkrare lösning än den
gamla manuella spärren. Så var det självklart att utrusta alla sina släpvagnar i Jämtland med SpringSecure. 


Länsstyrelsen i Jämtland tar ytterligare ett steg i sitt arbetsmiljöarbete. Även Länsstyrelsen har haft en tidigare olycka, en anställd blev fastklämd med båda sina händer mellan kåpan och släpvagns lemmen utan att själv kunna ta sig loss.
Nu har de införskaffat SpringSecure till alla sina vagnar från Lofsdalen i söder till Gäddede i Norr.